۲۵.۳.۹۷

از عشق خدا نه بر زیان خواهی شد, بی‌جان ز کجا شوی که جان خواهی شد


هیچ نظری موجود نیست: