۱۳.۱.۹۷

سیزده بدر فرخنده, خجسته و شاد باد


امروز با جمع کردن هفت سین نوروزی، امیدوارم یزدان نوروز نگهدارتان، آینه روشنایی زندگیتان، سکه برکت عمرتان، سبزه طراوت و شادابی دلتان، ماهی شوق ادامه زندگیتان باشد. 


از منوچهر سا گا رت.. ..سیزده بدر.بخش دوم...کالیفرنیا

13 bedar 2016 bandari abadan نى همبون سيزده بدر ابادان

هیچ نظری موجود نیست: