۱۹.۱۱.۹۶

منصور ز سرِ عشق میداد نشان، حلقش بطناب جهل آویخته شد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر