۲۱.۱۱.۹۶

آنروز که جانم ره کیوان گیرد , اجزای تنم خاک پریشان گیرد
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر