۱۳.۱۱.۹۶

مذهبی‌ کسی است که از بچگی معتقد تربیت میشود بدون اینکه خدایی داشته باشد


هیچ نظری موجود نیست: