۲۲.۱۰.۹۶

زلف بی آرام او از آهِ من آید برقص, شعله بیتاب میرقصد به آهنگ نسیم


هیچ نظری موجود نیست: