۱۲.۱۰.۹۶

با کفر توان ملک نگه داشت ولی, با ظلم و ستمگری نمی‌پاید ملک
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر