۳.۱۱.۹۶

بمن بگو پیش از تولد کجا بوده ای تا بتو بگویم پس از مرگ بکجا میروی ..... باز نشر


فرض را براین بگذارید که تمامی کارمندان زحمتکش شهرداری از همین امروز بمدت یکماه دست از کار بکشند واعتصاب کنند، چه اتفاقی میافتد؟ تمامی شهرها را زباله و کثافت برمیدارد و هیچکس حاضر نمیشود حتی برای خرید مایحتاج روزانه خود پایش را از درب خانه بیرون بگذارد، چه برسد به آنکه ساعتها درآن فضای مسموم و آلوده تنفس کند.

 اگر از همین امروز بمدت یکماه تمامی پزشکان، جراحان و پرستاران اعتصاب کنند فاجعه ای انسانی به بار خواهد آمد که حتی تصورش پشت آدمی را به لرزه میاورد یا حتی ارتشیان اگر بمدت یکماه مرزها را رها کرده و بخانه هایشان بازکردند، نانوا ها، لوله کشها، سیم کشها، مخابرات، شرکت نفت، گاز و …..

حال به این فکر کنید که اگر آخوندها و امام جمعه ها بمدت یکماه که هیچ ، یکسال هم کم است- بصورت مادام العمر دست به اعتصاب بزنند ..... آیا اتفاقی می افتد!!!؟ .... آیا آبی از آب تکان میخورد!!!؟ همینکه اعلام اعتصاب کنند و دست از خر کردن خلق خدا بشورند، دیگر از دروغ و نفاق و منبر، شب اول قبر و نکیر و منکر و مهملات و موهومات و غول آسمانی خبری نخواهد بود و آنزمان چقدر دنیا زیبا میشود .....اما نه، یکجا نبودن آنها را احساس می کنیم ........ قبرستانها !!! .... جایی که ریشه شغلی آنها بوده ....بنظر من اگر همه ما دست بدست هم دهیم و یک حمد و سوره را هم ازبر نمائیم، دیگر بوجود لاوجود هیچ آخوندی نیازی نیست. نفس کشیدن در آن فضا تماشایی خواهد بود. آخوندها هم یاد میگیرند که نان آخوندی، نان شرک است.

دست نوشته ای از احمد کسروی
:شعرى منقوش بر بدنه برج ميلاد
نان مفت و آب مفت و برق مفت
!اين ستون در مقعد آنكس كه گفت

هیچ نظری موجود نیست: