۱۷.۹.۹۶

تپانچه برقی.... Taser
تپانچه برقی یا کلت الکتریکی اسلحه‌ای دستی است که با پرتاب دو سوزن بسوی فرد روبرویی و اعمال شوک الکتریکی موجب فلج ماهیچه‌ای او می‌شود.

این اسلحه بعنوان سلاح غیرکشنده در نیروهای پلیس بسیاری از کشورها برای دستگیری مظنونین استفاده می‌شود . با اینحال گزارش‌های متعددی از مرگ بر اثر ایست قلبی ناشی از تپانچه برقی خبرساز شده‌اند.
از سال ۲۰۰۰ تا کنون ۱۰۰ امریکایی بر اثر استفاده پلیس از این اسلحه بر ضدّ آنان کشته شده اند.
WARNING: Police Taser Man on Drugs at McDonald's (Gracie Breakdown)

هیچ نظری موجود نیست: