۲۸.۹.۹۶

قدرت خدا برخی‌ از بنده‌گانش آنچنان شاهکارند که از شرشان براحتی میتوان به ابلیس پناهنده شد