۱۰.۸.۹۶

هزار قطرهٔ خون در پیاله یکرنگند, تفاوت رگ و شریان نمیکند اثری


هیچ نظری موجود نیست: