۸.۹.۹۶

هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا


هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون لاله رخ و چو سروبالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانهٔ خاک
نقاش ازل بهرچه آراست مرا.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: