۷.۹.۹۶

آدمیت مرده بود گرچه آدم! زنده بود


اینرا دیگر هر کودک دبستانی هم میداند که فشردن دستهای یک جنایتکار بیوجدان از خدا بیخبر همراهی و تائید جنایت است. و نفرت انگیز تر از این شیادی نمیتوان یافت. حال تهوع به آدمی‌ دست میدهد. این مبارزه بین اهورا و اهریمن نیست، این یک مبارزه برای دستیابی به اهداف جنایتکارانه بین اهریمن با بدتر از اهریمن است. این اشک تمساح هم نیست، اشک شوق ابلیس است. و واقعیت این است که عده‌ای بنده خدا بجرم مسلمان بودن، در همه جای دنیا توسط دیگر مذاهب قتلعام میشوند، و با اینحال در همه جا هم مسلمان‌ها را تروریست مینامند! تو گویی برای مردم دنیا این یک عادت شده که مقتول را مقصر بنامند!
در ترکیه خانه شیعیان و کرد‌ها را در روز روشن علامت گذاری میکنند تا شبانهٔ بریزند و افراد خانه را قتل‌عام کنند. دولت شیعه جمهوری کثیف اسلامی اشغالگر ایران که پرچم حمایت از شیعیان دنیا را بر دوش گرفته، برای دست مریزاد به عاملان این جنایت نفت، گاز و برق ملت ایران را برایگان و مجانی‌ به ترک‌ها داده تا رهبر بیرحمترین و بربر‌ترین گروه‌های تروریستی جهان با دست باز بجنایت و کشتار ایرانی‌ تبار‌ها و شیعیان بپردازد. و از طرف دیگر فضای هوایی ایران را بروی جنایتکاران ترک باز گذاشته تا هرجا یک خانواده کرد دید‌ند، آنها را با هواپیماهای ارتش اهریمنی ناتو با موشک بزنند!
آنچنان پلیدی حاکم بر دنیاست که دیگر چاره‌ای بجز نابودی نسل بشر باقی‌ نمانده است.هیچ نظری موجود نیست: