۱۹.۸.۹۶

حصار پستان بند .... Cardrona Bra Fenceحصار پستان بند کاردرونا، جاذبه توریستی جنجالی در سنترال اوتاگو، زلاندنو بود. ایجاد این حصار با افزودن پستان بند زنانه توسط رهگذران بر روی حصاری روستایی آغاز شد تا سرانجام با صدها پستان بند به جاذبه توریستی مشهوری تبدیل شد. این حصار در مجاورت جاده عمومی بین مزارع کشاورزی کاردرونا در جنوب غربی واناکا واقع شده بود.

ایجاد حصار پستان بند بزمانی برمی‌گردد که در خلال کریسمس تا سال‌نو ۱۹۹۹ در چند نقطه و بر روی حصار کنار جاده چهار پستان بند زنانه آویزان شده بود. خوشفکری اولیه آویزان کردن پستان بندها بر روی حصار مشخص نیست. طبق اخبار بیان شده توسط زمینداران محلی سمت چپ حصار، پستان بندها شروع بظاهر شدن کردند. تا پایان فوریه بیش از ۶۰ پستان بند وجود داشت که ناگهان توسط فرد ناشناسی برداشته شدند. پس از انتشار مطلب در رسانه‌های محلی زلاندنو و نقل داستان، پستان بندهای بیشتری ظاهر شدند.

در اکتبر ۲۰۰۲ در حالی که تعداد پستان بندها به ۲۰۰۰۰ عدد رسیده بود، مجدداً حصار عاری از هرگونه پستان بند شد و اینبار داستانش بیش از بار اول گسترش یافت. و اینبار حصار بجاذبه‌ای تورستی تبدیل شد که رسانه‌ها از سرتاسر اروپا به آن علاقه نشان دادند. با توجه به این علاقه، تعدا د پستان بندهای ارسالی جهت آویزان شدن بحصار یا شخصاً اضافه شده به طور چشمگیری افزایش یافت. در اوایل سال ۲۰۰۶ تعداد پستان بند‌های روی حصار به ۸۰۰۰۰ عدد رسید.

اگرچه برخی ساکنان محلی، این حصار را بعنوان جاذبه‌ای توریستی می‌دانستند اما برخی آنرا بدید شرمساری و خطری برای رانندگان عبوری از جاده کنار حصار میدیدند. درنتیجه تلاشهای قانونی جهت حذف این حصار صورت گرفت. تلاشها در اوایل سال ۲۰۰۶ با حذف بیش از ۲۰۰۰۰ بند پستان بند از روی حصار افزایش یافت.

تعدادی از مردم محلی ادعا کردند که برخی پستان بندها توسط دانشجویان ژاپنی در حال تحصیل در نزدیکی واناکا یا دانشجویانی از آفریقای جنوبی و سایر فرهنگ‌های آسیایی از روی حصار برداشته شدند.

در ۲۸ آوریل سال ۲۰۰۶ توسط شورای محلی به بهانه خطر تصادف و چشم ‌درد! برای رانندگان عبوری از جاده دستور حذف حصار پستان بند صادر شد. برداشته شدن حصار، منجر بشکل گرفتن جشنواره بزرگترین زنجیره پستان بند جهان در نزدیکی واناکا در سال بعد شد.


هیچ نظری موجود نیست: