۲۹.۷.۹۶

همه چیز یکزمانی‌ ازهم میپاچد هنر اینجاست که وقتی‌ بپایان رسید، آنچه که رخ داده را، بپذیری


هیچ نظری موجود نیست: