۹.۸.۹۶

وقتی‌ سیستم بتو دروغ میگوید هم ترا قویتر میداند و هم از تو میترسد


هیچ نظری موجود نیست: