۱۴.۷.۹۶

سالن بادکنکی همگانی سیار...... آنچه که میتوانند به اندازه یک انگشتانه باشد و یا به اندازه همه کهکشانها، مغز آدمیست

هیچ نظری موجود نیست: