۶.۸.۹۶

همچنان که ترا می بوسند در ذهن خود طناب دار تو را میبافند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر