۱۵.۷.۹۶

حبابی پلاستیکی که بطور اتوماتیک و از درون بزرگ میشود، با الهام از چادر پشمین مغولیZEITZELT plastique fantastiqueهیچ نظری موجود نیست: