۲۰.۷.۹۶

چو فرزند باشد بیابد مزه, زبهر مزه دور گردد بزه
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر