۲۲.۶.۹۶

کمترین- بیشترین , کاری از مارک فورنس Marc Fornes در قزاقستان


ارتفاع این مجسمه ۴۳ فوت (۱۳.۱ متر) و مواد اصلی مورد استفاده برای ساخت کمترین بیشترین (Minima | Maxima) نوار‌های ۲ میلی متر از آلومینیوم است.


The Stripes Effect

هیچ نظری موجود نیست: