۱.۷.۹۶

هیچ ننگی برای یک ملت بزرگتر از این نیست که آخوند بر او حکومت کند, باز نشر


نگاهی‌ گذرا بگوشه‌ای از حکومت ۳۸ ساله آخوند اجنبی در ایران:

-واگذاری مجانی‌ منابع خام سرزمین ایران ، نفت، گاز، طلا، آهن، مس به ترک و عرب آزاد
صادرات برق مجانی‌ به سرزمینهای تحت اشغال عرب و ترک مانند ترکیه، سوریه، عراق و دیگر همسایگان آزاد
- وطن پرستی‌ ممنوع
- وطن فروشی آزاد
- آبادانی ممنوع
- ویرانگری آزاد
- فرستادن پول و مال ایران به کشور‌های عربی‌ آزاد
- سوزاندن و کشتن دختر بچه‌های ایرانی‌ آزاد
- نابودی طبیعت ایران آزاد
- خراب کردن، دزدیدن و نابود کردن آثار باستانی یا سند هویت ایرانی‌ آزاد
- اعدام آزاد
- دزدی از بانک‌ها و بیت المال آزاد
- آب بازی ممنوع، اسید پاچی آزاد
- تبدیل دانشگاه بحوزه و مکتبخانه آزاد
- تبدیل پول ملی‌ بعلف ‌خرس آزاد
- نجات پول ملی‌ ممنوع
- ترور، کشتن، زندانی و شکنجه دانشمندان، وطن پرستان، قهرمانان ورزشی، نخبگان، نویسندگان، شعرا، دلسوزان ایران آزاد
- انتقاد از اعرابی که در ۱۴۰۰ سال پیش میزیستند ممنوع
- ساختن امام زاده تا حد بی‌ نهایت بمنظور ترویج حماقت آزاد
- ساختن خانه هنر و سینما ممنوع
- نامیدن زنان زیر ۴۰ سال بعنوان صغیر و احمق، آزاد
- ابراز وجود زن ممنوع
- انتقاد سیاسی ممنوع
- فحاشی و اراذل و اوباش مداح رژیم آزاد
- صیغه کردن زنها بهر تعداد آزاد
- کمک بزلزله زدگان ایران ممنوع
- کمک بفلسطین و اعراب، بیحد و نامحدود آزاد
- پرواز هواپیما بهنگام اذان ممنوع
- گفتگوی تلفنی بین زن و مرد ممنوع
- اجرای کنسرت در مشهد ممنوع
- درس خواندن پسر و دختر در کنارهم ممنوع

::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::
برای آدمی‌ مرگ شرافتمندانه تر از زندگی‌ تحت چنین شرایط و تن‌ دادن بحکومت آخوند است.


عوامل آخوند اجنبی که اکثرا از پانترک‌ها و فلسطینی‌ها و بیوطنها هستند، دسته دسته جوانان ایرانی‌ را وحشیانه دستگیر کرده و به بهانه‌های واهی گوناگون آنان را تحقیر، توبیخ، مجازات، زندانی و اعدام میکنند. و این حکایت ده‌ها سال اشغال ایران پس از فتنه ۵۷ است
پیش از این ناصر نقویان
 گفته بود: «جوان بیچاره را كه از بیكاری و فقر برای بقای خودش به زورگیری رو
 آورده را می‌گیرید و می‌چرخانید و مجازاتش می‌كنید امّا چشمتان را بر این 
خلاف‌های سنگین كه عامل اصلی شكل‌گیری جرائم خرد در جامعه است می‌بندید»
اگر فتنه ۵۷ رخ نداده بود


هیچ نظری موجود نیست: