۲۲.۶.۹۶

گوشه‌ کوچکی از آثار باستانی امپراطوری پارس ها

تنها نگاه کردن به تاجی‌ که کره زمین بر روی آن استوار است و بر سر شاهنشاه ایران میدرخشد، تنها نگاه کردن به همین تاج میبایستی بیان کننده تمامی تاریخ برای ایرانی‌ باشد، که چگونه هزاران سال پیش ایرانیان به چنان دانش و علم بی‌نظیری رسیده بودند، و شرم کند از اطلاعات احمقانه‌ای که در مدارس به خورد کودکان خود میدهد.

فقط یک ایرانی‌ است که با وجود هزاران هزار آثار باستانی سنگی‌ و خطی‌ و چینی‌ و پارچه‌ای و کاغذی و گلی متعلق به امپراطوری جهان شمول پارس ها،( که مردم دنیا و در سراسر دنیا یا از دل‌ خاک بیرون کشیده اند و در موزه‌ها قرار داده، یا بر روی خاک با دل‌ و جان از آن مراقبت کرده، بنام خود زده و با آن پز میدهند) را ندید گرفته و تاریخ احمقانه و جعلی از حمله این و آن را باور کرده و در مدارس به کودکان و آیندگان خود می‌‌آموزاند!

فقط یک ایرانی‌ آثار سنگی‌ که نشان میدهد که سرکشان جهان زیر پایِ اسب شاهنشاهان ایران زانو زده‌اند، را نادیده گرفته، حمله یک همجنسباز که در فاحشه خانه بدنیا آمده و بزرگ شده و آنچنان ترسو است که وقتی‌ تگرگ می‌بارد و رعد و برق می‌زند، خودش را در جعبه پنهان میسازد!
فقط یک ایرانی‌ حمله و پیروزی اسکندر سی‌ سی‌ را می‌پذیرد، چرا که یک غربی اینچنین گفته است!
مجسمه سنگی‌ هزاران ساله هرکول در کرمانشاه را نمی‌بیند و المپیک را متعلق به غیر پارس میداند!
هزاران آتشکده در سراسر دنیا را نگاه نمیکند، ولی‌ حمله عربی که حتی باوجودی که امروزه به برکت دزدی ذخایر نفتی‌ ایران از خلیج پارس کاخ نشین شده، ولی‌ هنوز هر را از بر تشخیص نمیدهد، به امپراطوری علم و دانش و فرهنگ و هنر در ۱۴۰۰ سال پیش می‌پذیرد!

چنین مردم و ملتی را میتوان بیش از ۴۰ سال براحتی‌ ثروت‌ها و حقش را خورد، تو سرش زد، تحقیرش کرد، دربدر و بی‌ وطنش ساخت، خدمتکار و برده بیگانه ا‌ش کرد، با خوراندن مواد سمی از طریق آب و هوا و خوراک تیشه به ریشه نژاد و سلامتی‌ و روح و روانش زد، کودکان و نوجوانان و جوانانش را قتلعام کرد، و مطمئن بود که آب از آب تکان نخواهد خورد!
 فقط یک ایرانی‌ است که با وجود ۴۰ سال زندگی‌ در مخوفترین زندان و با شکنجه‌های روحی‌ و جسمی‌ همچنان دل خوش است که زنده است.

هیچ نظری موجود نیست: