۸.۶.۹۶

دام تادیب است دام روزگار, هر که شد صیاد آخر شد شکار
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر