۱۵.۵.۹۶

رسد آدمی بجایی که بجز سیمان نبیند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر