۲۳.۵.۹۶

همه کس در اتاق خود با همه دنیا، تنهاست
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر