۱۹.۵.۹۶

خردمند برای روز‌های سخت آماده است، پیشامد‌های ناگوار تنها بیخردان را متعجب میسازد


هیچ نظری موجود نیست: