۲۷.۵.۹۶

تصویری که هیچگاه نشان داده نشد! چرا اتحاد دو ارتش ایران و آلمان از هم پاچید


هیچ نظری موجود نیست: