۲۲.۴.۹۶

یکروز از خواب بیدار شوی و جهان را بشکل دیگر ببینی‌ ....... Fernando Livschitz

هیچ نظری موجود نیست: