۱۳.۴.۹۶

فرقی‌ نمیکند چند ساله بودن! وقتی‌ درک و فهم و آگاهی‌ نیست با یک نوزاد هم سنی‌هیچ نظری موجود نیست: