۱۲.۴.۹۶

بروز واقعه غم با شراب باید گفت, که اعتمادی بکس نیست در چنین زمانی‌


هیچ نظری موجود نیست: