۱۹.۴.۹۶

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک, 

چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد


هیچ نظری موجود نیست: