۲۳.۴.۹۶

آلیس در سرزمین عجایب کاری از سالوادور دالی در سال ۱۹۶۹ .... Salvador Dali


هیچ نظری موجود نیست: