۲۸.۴.۹۶

چرا ‌اروپایی‌ها از نزدیکی‌ بین پوتین و ترامپ تا این اندازه ناراحتند و آنرا ننگ‌ و جرم معرفی‌ میکنند؟


در جریان نشستی با نام G۲۰ که در آلمان برگزار شد، شایعه‌ای بر سر زبان‌ها افتاده که می‌گوید: "پوتین و ترامپ بطور خصوصی و تک و تنها با یکدیگر ملاقات و کفتگو کردند". این شایعه بعنوان یک رخداد ننگین آنچنان از طرف امپراتوری فاسد و شرور ‌اروپایی تف و لعنت شده و آنرا ننگ و جرم معرفی کرده اند که انگار مچ جانی را ضمن انجام جنایت گرفتند! تو گویی در جمهوری فاسد و سراسر شیطانی جمهوری آخوندی اسلامی(ترکی‌ و عربی‌) اشغالگر ایران کسی‌ از ایران دوستی‌ سخن گفته باشد، و یا در عربستان زنی‌ شوهر دار در کف خیابان زنا کرده باشد. هر چند این شایعه از طرف ترامپ و پوتین ردّ شده و هر دو منکر آن شدند. ولی‌ این واقعیت که ‌اروپایی‌ها از هر پیمان و قرار دادی که در آن دخالت نداشته باشند، هم وحشت دارند و هم تا آنرا از بین نبرند، از پا نمی‌نشینند، هنوز صادق است.
هیچ نظری موجود نیست: