۱۳.۲.۹۶

نیست جز چاه ذقن، این راز را گر محرمی است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر