۱۱.۲.۹۶

روز کارگر بر تمامی کارگران زحمتکش و با شرف دنیا بویژه کارگران ایرانی‌ که محروم‌ترین کارگران دنیا هم هستند، فرخنده باد


هیچ نظری موجود نیست: