۲۷.۱.۹۶

ایران در زمان قاجار


در زمان قاجار‌ها تا ۱۰۰ سال پیش هنوز ایران یک امپراتوری بود. پس از تحمیل جنگ جهانی‌ اول به ایران (۱۹۱۸-۱۹۱۴)، بیش از نیمی از ایران و مناطق تاریخی‌ اران و شروان ، نخجوان ، گنجه ، دربند ، قره باغ و باکو و شمال ارس، بطور کلی‌ از پیکره مادر جدا گشته و کشور‌های جدیدی مانند ترکیه، پاکستان، عربستان، عراق، سوریه، لبنان، لیبی‌، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان تشکیل گشتند. و ۱۷شهر قفقاز (تاجیگستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان ... بنام سرزمین‌های ایرانی‌ نشین Persidesky معروف بوده و آنهم بدلیل اینکه همواره از هویت تاریخی انکار نشدنی ایرانی برخوردار بوده اند. همین امروزه هم زبان جاری پارسی‌ در این مناطق و پاسداشت سنت‌های ایرانی‌ مانند جشن نوروز و شب چله، و ده‌ها نقاط مشترک فرهنگی‌ و معنوی، آثار باستانی سنگی‌ مانند آتشکده‌ها و کاخ‌ها و و و در گوشه و کنار این مناطق اسناد درستی‌ این ادعا میباشند) به شوروی سابق الحاق شد و در این راه بیش از ۱۱ میلیون ایرانی‌ توسط انگلیس و فرانسه و با کمک قبایل ترک و عرب حاشیه نشین مرز‌های ایران، کشته شدند. و عرب و ترک صاحب سرزمین و کشور گردیدند. حمله اعراب و ترک‌ها از اینجا ریشه می‌گیرد. روند تجزیه ایران در جنگ جهانی‌ دوم هم ادامه یافت و کشور‌های پاکستان، اسرائیل، امارات، بحرین هم از ایران جدا گشته و خوزستان نیز در برنامه بود.

این گوشه‌ کوچک و مختصری از تاریخ معاصر ایران است. و دستگاه‌های پر قدرت و جهان شمول رسانه‌ی غربی بدنبال پیگیری سیاستهای انهدام کامل فیزیکی‌ و معنوی ایران، ده‌ها تاریخ جعلی و غیرِ واقعی‌ مانند تاریخ عثمانی و تاریخ اعراب و تاریخ فرانسه و انگلیس از تاریخ ایران ساخته و بدین ترتیب سعی‌ در بیهویت ساختن ایرانیان داشته و دارند.

بهرحال هدف از این پست نوشتن تاریخ نبوده و تنها به نشان دادن تعدادی از تصاویر از گوشه و کنار ایران در اواخر دوران قاجار‌ها میپردازد. زمانی‌ که غربی‌ها هنوز با تحسین مافوق تصور به ایران مینگریستند و زیبارویان ایرانی‌ و شکوه و جلال ایران، الگو و راهکارشان بود. امروزه با نشان دادن تصاویری از خدمتکاران و خواجگان دربار قاجار که اکثرا ترک بوده با عنوان زنان و مادران و دختران پادشاهان قاجار، و نشان دادن تصویر گدایان دنیا تحت عنوان مردم ایران در زمان قاجار، و با ندید گرفتن هزاران سند و مدرکی که آنها را انکار میکنند، با جدیتی احمقانه تلاش در خفیف کردن عرق میهن پرستی‌ ایرانی‌ دارند. بهرحال این تصاویر بیشتر مربوط به شهر‌های تهران و تبریز و و همدان و بندر پهلوی و مرکزی ایران میباشد.


ماشین دودی معروف تهران که تا شهر ری ادامه داشتهمدان در زمان قاجار ها، امروزه با تلاشی بیپایان نقشه شهری پاریس را دقیقا مانند نقشه شهری همدان ساخته و کپی این دروازه همدان را که در وسط میدان نقشه معروف و فضایی همدان قرار داشت را در پاریس ساخته و شیر سنگی‌ همدان را با بیشرمی به آنجا برده و بعنوان شیر سنگی‌ یونان قرار دادند.


بندر پهلوی ۱۰۰ سال پیش
هیچ نظری موجود نیست: