۵.۲.۹۶

همه این سالها برای کسی‌ زندگی‌ کردند که او را نمی‌شناختند


هیچ کس پیدا نمی‌شود که بگوید: الان یک زمان خوب برای مردن است! بیشتر مردم معتقدند که نمیشود زمان مرگ را مشخص کرد ولی‌ همزمان می‌‌اندیشند که مرگشان در یک آینده دور اتفاق خواهد افتاد! و وقتی‌ مرگ اتفاق می‌افتد بنظر یک حقیقت غیر واقعی‌ میاید.


هیچ نظری موجود نیست: