۱۶.۱۱.۹۵

بدترین حالت است، همین و همآن


نه رفیقی نه شفیقی نه یاری نه یاوری
نه انیسی نه مونسی
نه محرم رازی
بهر طرف می غلطم جهل اندر جهل است
بهر دیار میروم ظلمت اندرظلمت است
با هرکه مجالست می کنم
غفلت اندر غفلت است
آشنایی با غیر را عین زیان دیدم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر