۵.۱۱.۹۵

بی‌روی تو گلهای چمن خار شمارم


بر من نظری کن که منت عاشق زارم
دلدار و دلارام بغیر از تو ندارم

تا خار غم عشق تو در پای دلم شد
بی‌روی تو گلهای چمن خار شمارم

نی طاقت آن تا ز غمت صبر توان کرد
نی فرصت آن تا نفسی با تو برآرم

تا شام درآید، ز غمت زار بگریم
باشد که بگوش تو رسد نالهٔ زارم

کم کن تو جفا بردل مسکین عراقی
ورنه بخدا دست بفریاد برآرم.

عراقی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر