۲۴.۹.۹۵

خدای سرزمین شیر و خورشید

دو انگلیسی‌ که بنام باستان شناس در ایران مشغول دزدی بودند، مجسمه میترا را از ایران ربوده و به لندن بردند و سپس در آنجا از زیر خاک بیرون کشیدن!
اطلاعات بیشتر در این سایت

هیچ نظری موجود نیست: