۱۵.۹.۹۵

یکی‌ نوشته بود: فکر کن بمیری و خدا ازت بپرسد: بهشت چگونه بود؟


 می‌گویند فراموشی دفاعِ طبیعی بدن است در برابر رنج! می‌گویند دردی که نوزاد، هنگام عبور از آن دریـچه‌ی تنگ متحمل می‌شود، چنان شـدید است که کـودک، ترجـیح می‌دهد رنجِ زاده شـدن را برای همــیشه از یاد ببرد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر