۱۳.۹.۹۵

شما یک چیزی کم دارید


اگر بهشت را به آدمی‌ بدهی‌، باز یک چیزی کم دارد. این یکی‌ از نتایج داستان آدم و حوا است. پس اگر لیستی از آرزوهایتان همین امروز تمام و کمال برآورده شود، لطفا بخود نوید ندهید که دیگر به خوشبختی‌ رسیده اید و چیزی کم ندارید، چرا که به محض اینکه به تمامی آرزو‌هایتان رسیدید، دوباره یک چیزی کم دارید و این "یک چیزی کم داشتن"، چالش زندگی‌ آدمی‌ است و بشما وعده میدهم که تا زمانی‌ که بدن از جان خالی‌ میگردد، همچنان با همه وجود شما عجین خواهد بود. میپرسی‌ چاره چیست؟ می‌گویم چاره‌ای ندارد و این راه را آدم و حوا شدند رهبر!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر