۱۴.۹.۹۵

تنها چیزی که مرزی ندارد مغز آدمی‌ و یا خدا است


 وقتی‌ مغز آدمی‌ را با مذهب و سنت و قواعد احمقانه و ترس پر می‌کنید در واقع آنرا در یک جعبه کوچک قرار می‌دهید که از شش جهت محدود است و امکان رشد ندارد و در نتیجه خدایش را آنچنان کوچک می‌کنید که قادر نیست حتی از خودش دفاع کند وانتقامش را از ستمگرانی که به او تاخته اند بگیرد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر