۲۴.۹.۹۵

دیگر شراب هم یادآور است و نه خواب آور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر