۱۱.۹.۹۵

شاید آنچه که دست کم گرفته میشود، آرزوی دیگران باشد
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر