۱۰.۹.۹۵

چوبکاری، کاری از یوشیتوشی کنمکی Yoshitoshi Kanemaki

آنانکه از زمین رفتند ابر انسان بودند و زمین را برای ابر احمقها باقی‌ گذاردند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر