۸.۹.۹۵

قاضی دادگاهی‌ که مرا به زندان ابد با اعمال سخت و توانفرسا محکوم ساخت، خودم بودم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر