۵.۹.۹۵

بازی با کلمات و تماشا از کنار


 
تاريخ تولدت مهم نيست، تاريخ تبلورت مهمه!
اهل كجا بودنت مهم نيست،اهل و بجا بودنت مهمه،
منطقه زندگيت مهم نيست، منطق زندگيت مهمه،
ودرود برکسانیكه دعا دارند و ادعا ندارند، نيايش دارند و نمايش ندارند، حيادارند و ريا ندارند، 
رسم دارند و اسم ندارند!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر