۸.۸.۹۵

کسانی‌ که پدر خود را نشناسند شناسنامه دیگران را می‌دزدنددر سال ۱۸۹۶، وزارت خزانه داری استانهای همپیمان آمریکا، اقدام بچاپ اسکناسهای کرد که بروی آنها بجای عکس رئیس جمهور آمریکا، از آثار نقاشان بزرگ ایرانی‌، ونقاشیهای معروف سبک کلاسیک دوران امپراتوری صفوی استفاده شده بود که هر کدام حکایت از افسانه‌های باستانی ایرانی‌ میکرد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر